4.06.2019

Gatunki parkietu dębowego

Parkiet dębowy - Klasa I (Natur)

 • bez sęków
 • bez bieli
 • bez wad
 • jednolita barwa

Parkiet dębowy - Klasa II (Rustikal)

 • bez bieli
 • zdrowe, zrośnięte sęki do 10mm
 • rozproszone nadpsute sęki do 5 mm
 • wyraźnie zróżnicowana barwa
 • płytkie pęknięcia na powierzchni - długość do 15 mm
 • pęknięcia na czołach pojedyncze do 5mm długości, przechodzące na górną płaszczyznę, występujące w małej ilości
 • promień rdzeniowy jest dopuszczalny

Parkiet dębowy - Klasa II z bielą (Gestreift)

 • biel do połowy powierzchni górnej płaszczyzny
 • zdrowe, jasne sęki do 5mm - występujące w małej ilości bez skupisk
 • wyraźnie zróżnicowana barwa
 • płytkie pęknięcia powierzchniowe o głębokości do 1mm i długości do 20mm, występujące w małej ilości

Parkiet dębowy - Klasa III

 • biel bez ograniczeń
 • duże przebarwienia
 • płytkie pęknięcia powierzchniowe do 30mm długości
 • pęknięcia na czołach do 10mm długości
 • zdrowe, zrośnięte sęki do 15mm, częściowo zrośnięte i nadpsute do 10mm, występujące bez skupisk
 • występujące w małej ilości małe otwory po szkodnikach

Tolerancja wymiarów i precyzja obróbki klepek

 • grubość: ±0,2mm
 • długość: ±0,5mm
 • szerokość: ±0,2mm
 • głębokość wpustu: +0,3mm -0,0mm
 • szerokość wypustu: +0,0mm -0,3mm
 • różnica grubości wpustu i wypustu musi się zawierać w przedziale od 0,1mm do 0,4mm
 • płaszczyzna górna: dozwolona falistość strugania do 0,3mm
 • płaszczyzna dolna: ubytki do głębokości 2mm, szerokości do 5mm i do 30% długości klepki
 • boki: zagłębienia i uszczerbki do 0,3mm
 • czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi klepki do 0,2% szerokości klepki
 • krzywizna poprzeczna 0,7% szerokości klepki
 • wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na górnej płaszczyźnie

Uwagi ogólne

 • wilgotność drewna: 9% ± 2%
 • w każdej klasie jakości dopuszcza się do 2% deszczułek o niższej jakości
 • ocenie podlega tylko górna płaszczyzna klepek
 • nie bierze się pod uwagę układu słoi rocznych
 • nie są brane pod uwagę rozproszone sęki do 3mm
 • miękka zgnilizna nie jest dopuszczalna na obu płaszczyznach w żadnej z klas
 • twarda zgnilizna jest dopuszczalna na dolnej płaszczyźnie klasy II i III w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni

Przechowywanie parkietu

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Musi być chroniony przed słońcem i deszczem. Paczki muszą być izolowane od podłoża.

Jakość, a w szczególności wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu. Podstawą do reklamacji nie mogą być zmiany w wyglądzie podłogi wynikające z naturalnej pracy drewna.