12.09.2021

Naszym głównym produktem są stopnie drewniane do obłożenia schodów betonowych. Klienci przysyłają do nas gotowe projekty ze specyfikacją stopni lub odręcznie wykonane spisy i szkice. Na ich podstawie robimy wycenę całego zestawu.

Do produkcji schodów zabiegowych są nam potrzebne dokładne, zwymiarowane rysunki lub wycięte z kartonu szablony stopni.

rysunek techniczny schodów